Project Sanitair Gebouw Oyiengo Primary School 2023

Stichting Kadowinja uit Helmond heeft geld verzamelt om een sanitair gebouwen te kunnen bouwen op OyiengoPrimary school in een dorp Obambo in Kisumu Kenia.

Kadogo Nyawade de mede- oprichter en voorzitter van de stichting heeft om verschillende manier geld  binnen kunnen halen om dit project te gaan realiseren. Zelf zegt zij ik heb gebedeld. Corona epidemie heeft het moeilijk gemaakt voor particuliers initiatieven net als stichting Kadowinja om geld binnen te kunnenkrijgen.

 Wat begonnen was als financiële adoptie systeem stichting, om kinderen financiële te adopteren en ervoor te zorgen dat ze zorgeloos naar school gingen, is door die jaren steeds minder geworden omdat er minder mensen erbij kwamen hoewel de vraag vanuit Kenia maar gerooide.Stichting besloot om alleen te gaan zorgen voor die kinderen die zij al steunden ondanks dat de adoptieouders geen geld meer doneerde.  Wij hebben een aantal kinderen kwaliteit onderwijs kunnen aanbieden.

Hierbij kunt u ons blijven steunen het kan eenmalig, per kwartaal per halfjaar of per jaar alles is welkom Op Stichting Kadowinja NL40RABO0313171928 ovv schoolkinderen

Project Sanitair Gebouw Oyiengo Primary School 2023

Met behulp van een fondsenwerver hebben wij een €5600 opgehaald. Met het geld zijn wij begin december begonnen met het bouwen van het sanitair gebouw. Kadogo volgt dit proces dagelijks op stand.Het gebouw wordt gebouwd door dorpelingen en ouders van de schoolkinderen. Begin februari reist Kadogo naartoe om de officiële opening ceremonie bij te wonen.