20 augustus 2020.

Na overleg met de andere bestuursleden en het grondig bestuderen van de statuten, zijn we tot een wijziging gekomen.  De naam van de stichting is voortaan: Stichting Kadowinja.  Omdat we meerdere projecten in Kenia gaan volgen en begeleiden dekt het nu meer de lading. Op 20 augustus 2020 hebben we de statuten getekend op het kantoor van OMD notarissen onder toeziend oog van Mevrouw mr. S.H.W. (Steffie) van de Ven-Slegers.  Tijd voor een feestje.