Doel van stichting Kadowinja

 1. De stichting heeft als doel het initiëren, coördineren en financieren van hulp- en ontwikkelingsprojecten in Kenia en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 2. De stichting dient het algemeen belang.

 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het stimuleren en ondersteunen van onderwijs aan kinderen en jongvolwassenen, waaronder mede begrepen het verschaffen van school- en studiebenodigdheden. 
  2. het organiseren en realiseren van schoolprojecten ter verbetering van lokale onderwijsomstandigheden.

  3. het aanpassen van voedingspatronen en voedingsmiddelen en het verstrekken van voedingsadviezen. 

  4. het bevorderen van voorlichting op het gebied van gezondheid en het verlenen van gezondheidszorg. 

  5. het toegankelijk maken van schoon drinkwater en het faciliteren van sanitaire voorzieningen.

  6. het incorporeren van duurzaamheid in de initiatieven en activiteiten die de stichting ontplooit.

We bereiken dit door:

 • Giften en donaties.
 • Subsidies en sponsorbijdragen.
 • Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten.
 • Hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten (zoals beurzen en markten bezoeken om spullen te verkopen, het organiseren van benefietavonden e.d.)